จ.เชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนสร้างภูมิคุ้มกัน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโยลีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ซึ่งจัดภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อเกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยการปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกิดความคิดดี ทำความดี มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมกับร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคน

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมอบหมายให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมและการประกวดแข่งขันในระดับประถมและมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ , ประกวดวงดนตรีสตริง , ประกวดเต้นประกอบเพลง , แข่งขันตีกลองสะบัดชัย , แข่งขันภาพยนตร์สั้น และการประกวดวาดภาพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, เยาวชน