จิตอาสาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิโครงการหลวง นำจิตอาสาออกหน่วยแพทย์ ทันตแพทย์เคลื่อนที่ ณ บ้านผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ