ไทย-จีน ร่วมมือ ด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย ร่วมกับกรมพาณิชย์ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดให้มีงาน ประชุม “สัมมนาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทย-มณฑลซานตง” โดยมี นาย ติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองราชเลขานุการ ในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก นาย ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย ให้การต้อนรับคณะจาก มณฑลซานตง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สำนักงาน เอเซีย กรมพาณิชย์ มณฑล ซานตง ,นักวิจัย(รอง ผอ. ) สำนักงานการค้าต่างประเทศ กรมพาณิชย์ มณฑล ซานตง และนักวิจัย (รอง ผอ) พาณิชย์ เมืองเหวยฟาง , นายกสมาคมเครื่องจักรการเกษตรซานตง นำ เจ้าของและผู้บริหาร บริษัทใหญ่ในมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่
การประชุมสัมนาในครั้งนี้ได้มีการเจรจา และลงนามความร่วมมือกันใน 3 ประเด็นคือ

1.การนำผลผลิตทางการเกษตรของไทยส่งออกไปขายยังมณฑลซานตง เช่นข้าว ผลไม้ ยางพารา  เป็นต้น

2.การนำเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยจากมณฑลซานตงมาให้เกษตรกรไทยได้ใช้

3.การลงทุนสร้างศูนย์บริการเครื่องจักรกลทางเกษตรในไทย

รวมไปถึงเรื่องการนำผลผลิตทางการเกษตรของไทยส่งออกไปขายยังมณฑลซานตงและนำเครื่องจักรที่ทันสมัยจากมณฑลซานตง มาให้เกษตรกรไทยได้ใช้ ซึ่งถือเป็นการ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย และเป็นก้าวสำคัญต่อเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและต่อยอดทางการเกษตร มณฑลซานตงมี ประชากรประมาณ105ล้านคน ยอดGDPภายใน มณฑล ปี 2560 36,339,000,000,000(30ล้านล้านบาท) ถือว่าเป็นตลาดสำคัญของสินค้าไทย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร
คำค้น: , , , ,