โอเอซิส สปา (ประเทศไทย) คว้า 11 รางวัลสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพมาตรฐานสากล ประจำปี 2560

ทีมผู้บริหารและผู้จัดการสปา โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) ในนามของคุณภาคิน พลอยภิชา และคุณโทบี้ อัลเลน ประธานกรรมการผู้จัดการโอเอซิสสปา เข้ารับรางวัล “มาตราฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล” (Thai Spa Quality Award) โดยโอเอซิสสปาได้รับ 11 รางวัลคุณภาพที่ด้านมาตรฐานการให้บริการของโอเอซิสสปาทั้ง 11 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่ 4 สาขา กรุงเทพมหานคร 2 สาขา ภูเก็ต 4 สาขา และพัทยา 1 สาขา โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด นนทบุรี

รางวัลเกียรติยศนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม พัฒนา และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 โอเอซิสสปา มุ่งเน้นที่จะนำเสนอสปาอัตลักษณ์ล้านนาไทย ที่มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสปาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงพัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรภายในผู้ให้บริการสปาโดยโรงเรียนไทยโอเอซิสสปาเพื่อให้การบริการของโอเอซิสสปามีมาตรฐานระดับสากล.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , ,