เที่ยวงานสุขภาพ  “ออร์แกนิโก้ โอ้-ลัล-ล้า” กินต้านโรค บริโภคอย่างฉลาด ด้วยอาหารออร์แกนิค

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิคภาคเหนือ จัดงาน “ออร์แกนิโค โอ้-ลัล-ล้า” แสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ รวมถึงบริการอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมผู้ผลิตผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์ และธรรมชาติ อย่างครบวงจร เพื่อขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ ตลอดจนกระตุ้นการบริโภคสินค้าอินทรีย์ ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า One Nimman ถ.นิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร โดยได้รับเกียรติจาก นายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง นางวิภาพร พัชมนาภรณ์ นายกสมาคมเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิคภาคเหนือ และนายสันติพงษ์ วงศ์ทะเนตร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ด้วยการลงพื้นที่จริง วิเคราะห์และศึกษากลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในแต่ละภูมิภาค ผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงกันในรูปแบบของเครือข่ายตลัสเตอร์ ร่วมจัดทำระบบการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด และจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสร้างผลประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว โดยมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินงาน ใน 6 ภูมิภาค โดยในภาคเหนือนั้นได้เลือก “อาหารออร์แกนิค” เป็นคลัสเตอร์หลัก มีการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การตลาด และแผนพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านแผนผังโมเดลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวังว่า คลัสเตอร์เหล่านี้จะผนึกกำลังกัน สร้างความเข้มแข็ง รวมกันเป็นเครือข่าย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมให้การสนับสนุนด้วยการจัดส่งกลุ่มพี่เลี้ยงSMEs (Mentor) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้คำปรึกษา แนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าต่อไป

ทั้งนี้ภายในงาน “ออร์แกนิโค โอ้-ลัล-ล้า” ได้จัดให้มีการออกร้านจากผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิคและธรรมชาติชั้นนำกว่า 30 ราย  จำหน่ายสินค้าบริการออร์แกนิคและธรรมชาติคุณภาพเยี่ยมแบบครบวงจร พร้อมมีกิจกรรมลุ้นรับรางวัล Lucky Draw และกิจกรรมบนเวทีตลอดวันอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่กิน, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,