เดิน-วิ่ง วิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม

คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “เดิน-วิ่ง วิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม” ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านท่องเที่ยว, ด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน  โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนนักวิ่งกว่าหนึ่งพันคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศัพยภาพด้านท่องเที่ยวของชุมชน ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬา (Sport Tourism) โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เดิน-วิ่ง 5 กิโลเมตร, เดินวิ่งแฟนซี ออเจ้า (fun run) 5 กิโลเมตร และ มินิมาราธอน 11.5 กิโลเมตร โดยในประเภทเดิน-วิ่งแฟนซี  5 กิโลเมตร ผู้เข้าแข่งขันจะแต่งกายชุดไทย หรือ ชุดพื้นเมือง หรือเป็น “นักวิ่งออเจ้า” เพื่อสร้างสีสัน โดยเส้นทางการวิ่งจะผ่านสถานที่สำคัญในเขตรอบคูเมืองเชียงใหม่ รวมถึงเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้วิ่งรอบเจดีย์หลวง ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, กีฬา, ท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, สุขภาพ