วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง ในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ จึงขอเชิญประชาชน พุทธศาสนิกชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกันทำนุบำรุง วัด ศาสนสถาน ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฝ่ายสาธารณูปการ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและแสดงปาฐกถาพิเศษ ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: วัฒนธรรม
คำค้น: