รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วันพยาบาลสากล”

วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses) ได้กำหนดให้เป็น “วันพยาบาลสากล” เพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลและได้นำเสนอแนวทางให้พยาบาลทั่วโลก ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือผล กระทบ ต่อสุขภาพประชาชน โดยสื่อสารผ่านองค์กรสมาชิกพยาบาลทั่วโลก ดังนั้นฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วันพยาบาลสากล” ประจำปี 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร. หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะแพทยศาสตร์ มช. และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยในปีนี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดการจัดกิจกรรม “วันพยาบาลสากล” ภายใต้แนวคิด “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง – สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” (NURSES: A Voice to Lead – Health is a human right) ภายในงานจัดกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเพื่อระลึกถึง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล, การเผยแพร่ประวัติและผลงานของบุคลากรทางการพยาบาลที่ได้รับรางวัลดีเด่นในระดับนานาชาติ, การให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, การให้บริการตรวจสุขภาพ อาทิ บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดดัชนีมวลกาย ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การออกกำลังกาย การบริหารข้อเข่า การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การนวดบำบัด ( Hand to heart) การดูแลผู้สูงอายุ ความรู้เรื่องโรคตา การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด พร้อมให้คำแนะนำเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สตรี, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: ,