มาแล้วกิจกรรมสุดพิเศษ K-POP Competition ในงาน “Chiangmai World Festival – Korean Day”

ขอเชิญร่วมเข้าแข่งขัน K-Pop Competition ในงาน ‘Chiangmai World Festival-Korean Day’
ด้วยทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน K-Pop Competition ขึ้นภายในงาน ‘Chiangmai World Festival-Korean Day’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยที่มีความสามารถได้แสดงออกถึงความสามารถที่มี ซึ่งได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดี่ยวและประเภททีม และแบ่งรูปแบบการแข่งขันออกเป็น ประเภท ขับร้อง (Vocal) , เดินแบบ ( Model ) และการแข่งขันเต้น K-Pop Cover Dance โดยมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า 45,000 บาท

เงื่อนไข และกติกาการรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุ 12-30 ปี ( ไม่จำกัดเพศ)
ผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและให้ที่อยู่ผู้ปกครองตามจริง พร้อมทั้งเซ็นรับรองในเอกสาร
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เมื่อไม่สามารถมาได้ตามเวลาที่นัดหมายจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
5. ผู้สมัครต้องถือว่าคำตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทของการรับสมัคร
• แร๊พ ( Rap )
• ร้องเพลง ( Vocal)
• เต้น ( Dance )
• นายแบบ ( Model )

วิธีการสมัคร
1. อัพโหลดคลิปวิดีโอ ความยาว 1-1.30 นาที
2. อัพโหลดคลิปวิดีโอ พร้อมกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ที่ http://www.thebridgesmagazine.com/KPOPCompetition/ ซึ่งทางผู้จัดจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันโดยจะให้สิทธิ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ที่สมัครก่อนจำนวน 60 ทีม ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม

การแข่งขันจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.

*ทั้งนี้รายละเอียดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ขอให้ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมได้ทาง
facebook page: www.facebook.com/LoveThaiKor

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02 539 7387 ต่อ 44 – 45 หรือ ทางอีเมล์ : tiyaporn@k-tcc.co.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , , , , , , , , ,