พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร “CHIANG MAI BRAND” เร่งหาช่องทางให้ผู้ประกอบการ

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร CHIANG MAI BRAND โดยเร่งหาช่องทางให้ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้แสดงศักยภาพ พร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวสู่ตลาดสากลต่อไป

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางนิตยา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และสรุปผลการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดและเชื่อมโยงการค้าผลักดันผลิตภัณฑ์เด่นในพื้นที่สู่ตลาดสากล (Local ไปสู่ Global) ต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกำเนิดของสินค้าผลิตภัณฑ์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ ภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ผลิต และภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารฯ

สำหรับ การอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ ในปี 2561 มีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ จำนวน 66 ราย จำนวนผลิตภัณฑ์ 224 ผลิตภัณฑ์/บริการ โดยมีระยะเวลาในการรับสมัครขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ และพิจารณาให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่ง วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายนของทุกปี และ ครั้งที่สอง 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม ของทุกปี ในส่วนของผลการดำเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ โดยนำผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ของจังหวัด กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ จำนวน 16 ราย ได้แก่ กลุ่มสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน กลุ่มสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เข้าร่วมออกบูธงานแสดงสินค้าสไตล์รูปแบบใหม่ 2018 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดและเชื่อมโยงการค้าสู่สากล เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สินค้าไทย ก้าวไกลสู่ตลาดสากล สรุปมูลค่าทางการค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเบื้องต้น 14,600,000 บาท และคาดว่าจะมีการติดตามผลภายหลัง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดช่องทางการจำหน่ายต่างประเทศในระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด หัวข้อ “รู้ลึก รู้จริง เทรนด์การค้าออนไลน์ ปี 2018” ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.330 – 16.30 น. ที่ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานจะมีการให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสินค้า เพื่อขอรับมาตรฐานตราสินค้าเชียงใหม่แบรนด์ , ประโยชน์และแนวทางต่อยอดมาตรฐานตราสินค้าเชียงใหม่แบรนด์ , การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทาง Alibaba Group , เทคนิคการตั้งราคาและข้อควรรู้ในการส่งออก , การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปสู่ตลาดโลกผ่าน eBay และเตรียมความพร้อมสู่การขายออนไลน์ไปสู่ตลาดต่างประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลาง โทรศัพท์ 0-5311-2668-9 โทรสาร 0-5111-2670

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, เศรษฐกิจ