ป.ป.ส. นำคณะ CCDAC เมียนมา ดูงานด้านการบำบัดผู้ติดยาเสพติด พื้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ป.ป.ส. จัดการศึกษาดูงานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้กับคณะ CCDAC เมียนมา จำนวน 30 นาย​ นำโดย ดร.อ่าวตาลหม่าว. มุขมนตรี. รัฐฉาน เป็นหัวหน้าคณะฯ ณ โรงพยาบาล​ส่งเสรืมสุขภาพ​ตำบลบ้านแพะพัฒนา. อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมี นายศานิต อ่อนเปี่ยม​ ผอ.ยอ​ ปปส.ภาค​ 5​ เป็นหัวหน้าคณะ​ ป.ป.ส. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่​ สตก. สพป. ปปส.ภ 5 ศูนย์​ประสานงานแม่โขงปลอดภัย,​ นายสังวาลย์ จันทร์ติ้บ ผอ.รพ. ส่งเสริมสุขภาพบ้านแพะพัฒนา และนายสุทัศน์ เชื้อนาม กำนันตำบลเขื่อนผาก ให้การต้อนรับ

โดยในภาคเช้าได้รับฟังการบรรยายสรุป กระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเขื่อนผาก โดยมีแนวคิดในการทำงาน สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน เพื่อสุขภาพชุมชน โดยหลักการพึ่งพาตนเอง ซึ่งตำบลเขื่อนผาก มีประชากร 1282 หลังคาเรือน ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ มีการทำข้อตกลงร่วมกัน ไม่ดื่ม ไม่ขายสุราวันพระ ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด และผู้นำไม่ดื่มสุรา โดยเริ่มทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2552 จากข้อมูลเยาวชน ที่เสพยาบ้า สูงถึง 47 คน นำสู่การหาวิธีการแก้ไขปัญหากันกับ ผอ.รพ.สต. บ้านแพะพัฒนา โดยนำเยาวชนดังกล่าวมาเข้าค่ายต้นกล้าตำบลเขื่อนผาก จำนวน 3 วัน 2 คืน สอนให้ละ เลิก ยาเสพติด และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และก่อนออกจากค่ายได้ทำพันธะสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีผู้นำชุมชน ออกติดตามเยี่ยมหลังออกค่าย หากสงสัยจะดำเนินการขอตรวจสารเสพติด.

ซึ่งผลการดำเนินงาน 1 ปี พบเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวยาบ้า จำนวน 28 คน แต่ยังมีเยาวชนส่วนหนึ่งกลับไปเสพซ้ำ 19 คน แก้ไขโดยคืนข้อมูลให้หมู่บ้าน ฝ่ายปกครองเยี่ยมเยียนผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดมากขึ้น และโดยชุมชนมีส่วนร่วมตลอดเวลา 9 ปี แห่งการทำงานยาเสพติด ตำบลเขื่อนผาก มีผู้เสพ จำนวน 138 คน บำบัดรักษาสำเร็จและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 105 คน และในปัจจุบันตำบลเขื่อนผาก ยังคงติดตาม ค้นหา และคัดกรอง ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบช่วยเหลือผู้พ้นโทษคดียาเสพติดจากระบบยุติธรรมคืนคนดีสู่สังคม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเขื่อนผากอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สุขภาพ, เยาวชน