งานวันทรัพย์สินทางปัญญา: Innovative Power of Lanna Women พบผู้หญิงเก่งในภาคเหนือ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่, หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานInnovative Power of Lanna Women” ภายใต้แนวคิด “Powering Change: Women in Innovation and Technology” พบผู้หญิงเก่งในภาคเหนือที่สามารถคิดค้นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา นำมาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

  • เวทีเสวนา “พลังผู้หญิงกับการสร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดย ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย ผศ. ดร. วินิตา บุณโยดม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ. ดร. โสระยา ร่วมรังษี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณนิชาดา สุริยะเจริญปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผศ. ทพญ. ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์  คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เวทีเสวนา “ถอดรหัสไอเดียสู่ธุรกิจ Start Up” โดย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย คุณพัฒนา ค้าขาย นักเขียนในสังกัด “สำนักพิมพ์แจ่มใส” เจ้าแห่งวงการนิยายรักสำหรับวัยรุ่น, คุณภัทราภรณ์ กันยะมี ผู้คิดค้นและผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร ตราผลิตภัณฑ์ “Patta” เจ้าของ The Little Onion Factory รับจ้างผลิตเครื่องสำอาง และคุณนฤมล ทักษอุดม เจ้าของกาแฟไทยภูเขา “Hillkoff”
  • ชมผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองที่ได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมการแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด “งามร่วมสมัย ไหมยกดอกลำพูน”
  • บูธให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และด้านการลงทุนสำหรับSMEs
  • บริการถ่ายภาพสินค้าลง e-market placeในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 3 โซนลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถามรายละเอียดและติดตามกิจกรรมได้ที่ FB, IG : CentralPlaza Chiangmai Airport หรือเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ โทร.053-999-199 ต่อ 0

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, กิจกรรม, สตรี
คำค้น: , , , , , , ,