สงกรานต์วันแรกจ.เชียงใหม่ เสียชีวิตแล้ว 1 ราย รองผู้ว่าฯ ย้ำให้ทุกอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

สงกรานต์วันแรกจังหวัดเชียงใหม่ เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ขณะที่ รองผู้ว่าฯ ย้ำให้ทุกอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ในช่วง 7 วันอันตราย (11 – 17 เม.ย. 2561) โดยผลสรุปการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561 จำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 14 ครั้ง , อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ อำเภอสันทราย จำนวน 3 ครั้ง ผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย (ชาย) จำนวนผู้บาดเจ็บ 16 คน (ชาย 14 หญิง 12) ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากการเมาสุรา จำนวน 11 ครั้ง รองลงมา คือ ทัศนวิสัยไม่ดี จำนวน 4 ครั้ง , ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 11 คัน , ลักษณะสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางตรง 10 ครั้ง , ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา 20.01 – 00.00 น. จำนวน 5 ครั้ง สำหรับ การเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม มีการเรียกทั้งสิ้น 11,706 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินคดีจำนวน 4,284 คัน โดยลำดับการกระทำผิดสูงสุด ได้แก่ ไม่มีใบขับขี่ 1,702 คดี รองลงมาคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,607 คดี

ด้าน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์อย่างเคร่งครัด หากผู้ใดกระทำผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีละเว้น เพื่อลดอุบัติเหตุ พร้อมกับใช้การทำงานเชื่อมโยงกับชุมชน อาสาสมัคร ในการจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายรองและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตลอดจน ให้อาสาสมัครตามชุมชน ลงพื้นที่สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนในรูปแบบเคาะประตูบ้าน

ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกแห่ง ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มงวดจุดตรวจบูรณาการกวดขันในพื้นที่รับผิดชอบ และกำชับอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูง ออกตรวจจุดจำหน่ายสุราอย่างเข้มข้น เมาแล้วขับต้องโทษทางกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งในแต่ละอำเภอจะตรวจตามมาตรการที่กำหนดไว้ ทั้งมาตรการ 10 รสขม, นโยบาย 777 ยกกำลังสาม, มาตรการ รยฝง 3 ข 4 ม เช่น ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด , การไม่สวมหมวกนิรภัย, ขับรถย้อนศร, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ให้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเด็ดขาด

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศแนวทางในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2561 โดยกำหนดโซนพื้นที่ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ หรือ ลานกิจกรรมบริเวณด้านหน้าของห้างสรรพสินค้า โรงแรม และสถานที่อื่นๆ ที่จัดกิจกรรมเป็นพื้นที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำการตรวจเตือน ตรวจจับกุม การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการห้ามขายให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง ออกตรวจเตือน/ประชาสัมพันธ์ สถานประกอบการ ร้านค้า และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,