วิจิตรศิลป์ มช. ขอเชิญชมนิทรรศการ “ย่ามวิจิตร” 5 – 29 เม.ย. 61 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมรับชม นิทรรศการ “ย่ามวิจิตร” ระหว่างวันที่ 5 – 29 เมษายน 2561 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยนิทรรศการ”ย่ามวิจิตร” ถือเป็นนิทรรศการที่มุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้องกันกับกระแสในเรื่องของนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ การจัดดำเนินโครงการจึงเน้นไปที่การกระตุ้นให้เกิดการเห็นคุณค่าในความงาม และการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในการช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ด้วยการนำ “ย่าม” ซึ่งถือเป็นเครื่องใช้ที่สำคัญและสัมพันธ์กันกับคนล้านนามานับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน และ “ย่าม” ยังบ่งบอกถึงรากเหง้าตามแหล่งที่มาในแต่ละวัฒนธรรม แม้ว่ารูปแบบของ “ย่าม”นั้นยังถูกพัฒนาเรื่อยมาตามกาลเวลา ในขณะเดียวกันเครื่องใช้ในลักษณะเดียวกันได้ถูกเข้ามาแทนที่ “ย่าม” อยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน จนทำให้วัฒนธรรมการใช้ “ย่าม” ลดน้อยลงอย่างเห็นชัด นิทรรศการดังกล่าวฯ จึงได้รวบรวม “ย่าม”ในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ละท้องถิ่นในดินแดนล้านนา จากการสะสมของนักสะสมแต่ละท่านมาจัดแสดงอย่างเป็นหมวดหมู่ให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชาวไทย และชาวต่างชาติได้รับชม รวมถึงการจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ “ย่าม” ขึ้น

ทั้งนี้ชิ้นงาน “ย่าม” ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนักสะสม ในการนำย่ามมาจัดแสดงใช้ชมเรื่องของความวิจิตร งดงาม ลวดลายที่หาชมได้ยาก เรื่องเล่าและประวัติของย่ามแต่ละใบที่นำมาจัดแสดง รวมถึงเรื่องราวและความสอดคล้องระหว่างย่าม กับผู้เป็นเจ้าของอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , ,