รพ.ลานนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน” ร่วมกับ รพ.นครพิงค์

นพ.ธีระยุทธ นิยมกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทีมหัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับ นพ. ธำรง หาญวงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของงานกองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน ซึ่ง รพ.ลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผู้ประกันตนไว้วางใจเลือกใช้มากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบของผู้ประกันตนให้ได้รับการดูแลรักษาที่ดี ตามสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับให้ครอบคลุมให้มากขึ้น ณ โรงพยาบาลลานนา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,