รพ.ลานนา อบรม CPR ทารกแรกเกิด

นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เป็นประธานในการจัดงานอบรมเรื่อง การ CPR ทารกแรกเกิด พร้อมกับให้การต้อนรับ พญ.วรพร ติยะประเสริฐกุล กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด และ นพ.สุรสิทธิ์ สากระแสร์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจ ในโอกาสที่ได้เข้ามาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการ CPR หรือการช่วยฟื้นคืนในเด็กทารกแรกเกิด โดยมีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวนมาก ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีพบเหตุฉุกเฉินของผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิด ซึ่งโรงพยาบาลลานนา มีกุมารแพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: ,