พิธีสรงน้ำกู่เจ้าหลวง  ณ วัดสวนดอกวรวิหาร (พระอารามหลวง) พร้อมชมการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง ‘จักรีวงศ์ หว่านฟ้า ดารารัศมี’

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าวีระยุทธ ณ เชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ กงสุลใหญ่ต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ อัญเชิญเครื่องสักการะเพื่อทำ “พิธีสรงน้ำกู่เจ้าหลวง” ณ วัดสวนดอกวรวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สถานที่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ 9 พระองค์ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ และโดยเฉพาะพระราชชายาเจ้าดารารัศมีฯ ซึ่งโปรดให้สร้างอัฐิเจดีย์ หรือกู่ สำหรับบรรจุพระอัฐิ และอัญเชิญพระอัฐิของพระประยูรญาติที่ล่วงลับไปแล้วมาไว้รวมกันในที่เดียวกัน

 

โดยกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นหลังจาก พิธีสรงน้ำกู่เจ้าหลวง ทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ยังได้มีการจัดแสดง แสง สี เสียง เต็มรูปแบบในการแสดงเรื่อง ‘จักรีวงศ์ หว่านฟ้า ดารารัศมี’ โดยเชิญแม่เมืองเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับบท “พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชการที่ 5” และยังได้รับเกียรติจากนักแสดงกิตติมศักดิ์ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รับบท “พญางำเมือง” นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดเชียงใหม่ รับบท “พ่อขุนรามคำแหง” และนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ รับบทเป็น “พญามังราย” สามกษัตริย์ผู้ร่วมกันก่อร่างสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งการจัดแสดง แสง สี เสียง ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์บูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงพระคุณต่อประเทศชาติบ้านเมือง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม
คำค้น: , , , , , ,