พิงคนครฯ สร้างการเรียนรู้ จัดโครงการ “ปลูกปัญญาสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมเปิดโลกกว้างและมอบโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในสถานที่จริง และได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เชิญชวนเยาวชนร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนปลูกฝังรากฐานของการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “ปลูกปัญญาสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง ทั้งโรงเรียนภาครัฐ รวมถึงสถาบัน หน่วยงาน สถานสงเคราะห์เด็ก ฯลฯ ที่มีงบประมาณจำกัด มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในสถานที่จริง ประสบการณ์จริง มีอิสระที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าและได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพัฒนาด้านจินตนาการของน้องๆ เยาวชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์ให้ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม อีกด้วย

และที่ผ่านมาโครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมมอบโอกาสในการเรียนรู้ อาทิ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญชวนหน่วยงานที่มีงบประมาณจำกัด ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ปลูกปัญญาสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เลขที่ 33 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 – 999000 โทรสาร 053 – 999099 โดยจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยระบุวัน เวลา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และหมายเลขโทรศัพท์มือถือในการติดต่อกลับ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เยาวชน