บสย. จับมือหน่วยงานรัฐ – สถาบันการเงิน-เครดิตบูโร–สมาพันธ์เอสเอ็มอี คิกออฟ มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ ประจำปี 2561 ปูพรม 11 จังหวัด 4 ภาค ขยายฐาน SMEs กว่า 2,000 ราย เข้าถึงสินเชื่อ-ค้ำประกันสินเชื่อ

คุณประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิด “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์” ณ​ โรงแรมเกทเวย์​ อำเภอเมือง​ จังหวัดพะเยา โดยมี คุณดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานสาขา สำนักงานสาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณชญานิน ศิริจางคพัฒนา รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ โดยไฮไลท์ของงาน เสริมสร้างบรรยากาศการจัดกิจกรรมให้คึกคักยิ่งขึ้นในช่วงเสวนา ได้รับเกียรติจากพิธีกรคู่ขวัญ คุณรัชนีย์ สุทธิธรรม และ คุณกำพู ภูริภูวดล เป็นผู้ดำเนินรายการ ท่ามกลางเจ้าหน้าที่หน่วยงานพันธมิตร, สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมากมาย

คุณประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้จัดโครงการใหญ่ประจำปี 2561 “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์” เวทีด้านการเงินเพื่อผู้ประกอบการ SMEs โดยได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน เครดิตบูโร สมาพันธ์เอสเอ็มอี ร่วมกันเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมแพ็คเกจสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน กิจกรรม “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์” ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2561 ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เติมเต็มองค์ความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการต้นทุน และการตลาด นำไปสู่การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ โดยปีนี้ บสย.กำหนดพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 4 ภาค จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิษณุโลก อุดรธานี เพชรบุรี กรุงเทพ พัทลุง มหาสารคาม ศรีสะเกษ ลพบุรี ชุมพร และระยอง ตั้งเป้าผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรม รวมกว่า 2,200 คน

ในปีนี้ บสย. ได้จับมือกับคู่พันธมิตร คิกออฟโครงการที่จังหวัดพะเยา เป็นแห่งแรก ไฮไลท์ของกิจกรรม มุ่งเน้นการเข้าถึงสินเชื่อ การสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม โดยได้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. ออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินในพื้นที่ร่วมออกบูธให้ข้อมูลด้านสินเชื่อ รวมถึงสินเชื่อที่ร่วมโครงการ ค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.​

“มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทุกภาคส่วน ถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์แห่งปี ที่สะท้อนถึงการทำงานแบบบูรณาการเพื่อผู้ประกอบการ SMEs โดยมี หน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วยสถาบันการเงิน หน่วยงานพันธมิตร สมาคมด้านผู้ประกอบการ SMEs ธนาคารแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอี บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ร่วมสร้างปรากฏการณ์ มหกรรมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ ที่ครบวงจรมากที่สุด” คุณประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข กล่าวเพิ่มเติม

นับเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังต้องการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง และขยายธุรกิจ โดยขณะนี้ บสย. มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ อีกกว่า 28,000 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บสย.Call Center 0-2890-9999 และธนาคารพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทิสโก้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารทหารไทย ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นต้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, กิจกรรม, นโยบายการเมือง, เศรษฐกิจ