DITP บุกเชียงใหม่ เปิดเวทีเสวนาและเจรจาธุรกิจกับ e-marketplace ต่างชาติต่อเนื่อง หลังความสำเร็จที่ กรุงเทพฯ หวังเพิ่มโอกาสทางการค้าในโครงการ “ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ Smart Online SMEs Plus (S.O.S+)”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้แทนการค้าและผู้เชียวชาญด้าน e-Commerce พร้อมเปิดเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย และ e-Marketplace ต่างชาติ ในโครงการ “ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์: Smart Online SMEs Plus (S.O.S+)” โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล จังหวัดเชียงใหม่

นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม กล่าวถึงโครงการฯในครั้งนี้ว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางกรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญและยังคงมีแนวทางการดำเนินโครงการขยายโอกาสทางการค้า โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปต่างประเทศ ได้มากขึ้น ผ่านกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ร่วมกับแพลตฟอร์ม e-Marketplace ชั้นนำระดับสากลที่ เป็นพันธมิตร อาทิ Tmall Global (จีน) และ eBay (สหรัฐอเมริกา) ที่ให้ความสนใจสินค้าของไทย โดยเฉพาะสินค้าจาก ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ที่มีคุณภาพในหลากหลายประเภทสินค้า”

ทั้งนี้ สินค้าที่ e-Marketplace  ต่างชาติใหค้วามสนใจในการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยในภาคเหนือ  ได้แก่ Tmall Global (จีน) ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง ยางพารา ผลิตภัณฑ์ OTOP และ อาหาร (มะม่วง มะพร้าว น้ำแร่ อาหารว่างจากทุเรียน ลำไย ขนมปังกรอบ) ในส่วนของ eBay (สหรัฐอเมริกา) สนใจสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ภายในบ้าน และของตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมการค้าออนไลน์เพื่อส่งออกไปตลาดจีนและอเมริกา โดยผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  และผู้เชี่ยวชาญด้าน  e-commerce จาก Tmall Global,  eBay และ DHL

โดยภายในงานมีกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านการค้าออนไลน์ (Thaitrade.com’s Clinic) บริการถ่ายภาพสินค้า และเขียนรายละเอียดสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับ โครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ Smart Online SMEs Plus (S.O.S+) ยังคงจัดต่อเนื่องต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, เศรษฐกิจ, ไอที - ยานยนต