“51 วันห้ามเผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 ห้ามเผาในที่โล่ง

จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน “51 วันห้ามเผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

หากพบเห็นไฟไหม้ป่า หรือการจุดไฟเผา แจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2236 หรือ สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ