โรงพยาบาลลานนา ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 2

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย นำทีมเจ้าหน้าที่จิตอาสา โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยแถว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาตลอดสาย ตามโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ คืนชีวิตให้ลำน้ำคลองแม่ข่า ตัดกิ่งไม้ถางป่า กำจัดขยะ ทำความสะอาดลำคลอง ตักขยะและวัชพืชในลำน้ำคลองแม่ขา และทำการปรับปรุงตลิ่ง ตั้งแต่บริเวณประตูระบายน้ำด้านหลัง รพ.ลานนา – ด้านหน้า รพ.ลานนา ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดเป็นวันที่ 2

หลังการทำกิจกรรมในครั้งนี้ คลองแม่ข่าภายในโรงพยาบาลลานนา มีภูมิทัศน์ที่ดี และมีการระบายน้ำของลำน้ำสาขาได้ดีขึ้น เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้มารับบริการ และป้องกันปัญหาน้ำเสียในระยะยาว ทางโรงพยาบาลลานนาขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าครั้งนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , ,