โรงพยาบาลลานนา จัดงานฝึกอบรมสุขภาพดีได้ในที่ทำงาน ประจำปี 2561 เรื่อง “โรคข้อเข่าเสื่อม ในคนวัยทำงาน และการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคข้อและเข่า”

ในประเทศไทยพบปัญหา โรคกระดูกและข้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมและสึกหรอของข้อต่อต่างๆ ในร่างกายหลังจากการใช้งานมานาน ภาวะข้อเสื่อมตามสภาพร่างกายนั้นจึงเกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อมีอายุมากขึ้น โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดถึงร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดข้อที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป บางรายพบตั้งแต่อายุ 30 ปี พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และมีอาการปวดรุนแรงมากกว่า ในจำนวนนี้พบว่าเป็นอาการของข้อเข่าเสื่อมและอักเสบถึงร้อยละ 28.34 เนื่องจากเป็นข้อที่รับนํ้าหนักและใช้งานมาก มีการเสื่อมสภาพของกระดูกข้อเข่า กระดูกอ่อน หมอนรองข้อเข่า เอ็นรอบๆ ข้อเข่า เยื่อบุข้อเข่า น้ำไขข้อน้อยลง เกิดได้จากปัจจัยเสี่ยงหลายสาเหตุ เช่น เสื่อมตามวัย อุบัติเหตุ ติดเชื้อ โรคเก๊าท์ โรครูมาตอยด์ และเกิดจากการทำงานที่ออกแรงใช้เข่ามาก มีการกระแทก หรืองอเข่าบ่อยๆ เช่น ต้องขึ้นบันได แบกของหนัก เดินไกลๆ หรือลุกนั่งบ่อยๆ

โรงพยาบาลลานนา ในฐานะเป็นองค์กรสุขภาพ ที่นอกจากทำการรักษาพยาบาลแล้วยังต้องมีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้คิดคืนกำไรสู่สังคม โดยมีการจัดกิจกรรมงานฝึกอบรมสุขภาพดีได้ในที่ทำงาน ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง “ โรคข้อเข่าเสื่อม ในคนวัยทำงาน และการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคข้อและเข่า ” โดยมีนายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมในครั้งนี้ ในช่วงเช้ามีการบรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ โรคข้อเข่าเสื่อม ในคนวัยทำงาน ” และ“ การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ” วิทยากรโดย นายแพทย์ภาสกร อุปโยคิน และ นายแพทย์ณัฐพล สนธิชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ประจำศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา เพื่อให้ความรู้ และทัศนคติ ต่อพฤติกรรมป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ยังกลุ่มตัวแทนสถานประกอบการ ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม และนำไปฝึกปฏิบัติได้ ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งในกลุ่มพนักงานต่อไป ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการบรรยายทางวิชาการแล้ว ในส่วนของภาคบ่ายนั้น เป็นการแนะนำ “ท่าบริหาร และท่าออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควร” รวมทั้งความรู้เรื่องเทคโนโลยีระงับปวดด้วยเลเซอร์ จากทีมนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลานนา จะมาฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ได้จริง นอกจากนั้นท้ายงาน ยังมีการจับฉลาก ลุ้นของรางวัล และของที่ระลึกอีกมายมายจากโรงพยาบาลลานนา

ท้ายที่สุดนี้ ทางศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา หวังเป็นที่สุดว่างานอบรมวิชาการเรื่อง “ โรคข้อเข่าเสื่อม ในคนวัยทำงาน และการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคข้อและเข่า ” ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่จะสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปเผยแพร่บอกต่อให้แก่ผู้อื่นได้ สร้างความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการดูแล และป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรได้ในที่สุด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สุขภาพ
คำค้น: , ,