เลือกตั้งนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) วาระ 2561-2563

คุณละเอียด บุ้งศรีทอง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นสมัยที่ 3 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมโรงแรม วาระประจำปี 2561 – 2563 โดยมี คุณปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณอำไพ ไชยพิจิตร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ 1, คุณจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการการเลือกตั้งร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, ท่องเที่ยว, สตรี