เปิดศูนย์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยหวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รองนายกฯ เปิดศูนย์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยหวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดศูนย์อินเตอร์เน็ต (ยูโซ่ เน็ต) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ ที่ โรงเรียนบ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกระจายโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างความเสมอภาค ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาแพทย์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสตาร์ทอัพธุรกิจเกิดใหม่ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินงานโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบในครอบคลุมพื้นที่ 3,920 หมู่บ้าน โดยตามสัญญาบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตฯ จะต้องติดตั้งจุดให้บริการไวไฟ 802 หมู่บ้าน ขณะนี้ติดตั้งแล้ว 567 หมู่บ้าน และอาคารศูนย์ยูโซ่เน็ต ในโรงเรียนจำนวน 206 แห่ง ดำเนินการไปแล้ว 105 แห่ง นอกจากนี้ ยังให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ โดยมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps. ฟรี 5 ปี สำหรับ โรงเรียนจำนวน 404 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 68 แห่ง ซึ่งขณะนี้พื้นที่กลุ่มภาคเหนือ 1 สามารถเปิดให้บริการไวไฟหมู่บ้านได้แล้ว 15% ของหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย และคาดว่าจะครอบคลุมพื้นที่ 100% ทั่วประเทศ ภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, ไอที - ยานยนต
คำค้น: , , , , ,