เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ระหว่างวันที่ 21 – 27 มีนาคมนี้

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ระหว่างวันที่ 21 – 27 มีนาคมนี้

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และในวันนี้ (21 มี.ค.61) ได้จัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวฯ เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยจะพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ทั้งการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งคลอง โดยจะระดมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เครื่องมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น คาดว่าจะมีกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา รวมกว่า 3 พันคนร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 27 มีนาคม 2561 โดยมีการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำขา ระยะทางประมาณ 8.411 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งกิจกรรมเป็น 7 ช่วง ดังนี้

  1. วันที่ 21 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 1 ตั้งแต่ ถนนสุขเกษมซอย 7 ถึงสะพานทางหลวงที่ 11 และประตูน้ำหลัง โรงพยาบาลลานนาถึงประตูน้ำแม่ปิง ระยะทาง 2,040 เมตร
  2. วันที่ 22 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่สะพานทางหลวงที่ 11 ถึงประตูน้ำ โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ระยะทาง 104 เมตร
  3. วันที่ 23 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 3 เริ่มตั้งแต่ประตูน้ำ โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ถึงสะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 ระยะทาง 438 เมตร
  4. วันที่ 24 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 4 เริ่มตั้งแต่สะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 ถึงสะพานหมื่นด้านพร้าคต ระยะทาง 413 เมตร
  5. วันที่ 25 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วง 5 เริ่มต้นแต่คลองแม่ข่าส่วนแยกลำเหมืองกาง ถึงถนนอัษฎาธร ระยะทาง 251 เมตร
  6. วันที่ 26 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 6 เริ่มตั้งแต่ สะพานหมื่นด้ามพร้าคต ระยะทาง 332 เมตร
  7. วันที่ 27 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 7A หลังร้านเด่นชัยเทรดดิ้ง ถึงถนนรัตนโกสินทร์ ถนนมหิดล ระยะทาง 233 เมตร และช่วงที่ 7B เริ่มจากถนนรัตนโกสินทร์ ถึงถนนมหิดล ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร โดยจะล่องเรือเก็บขยะ และทาสีสะพานจำนวน 12 จุด

สำหรับ การแต่งกายของประชาชนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรม สามารถแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา สวมหมวก และผ้าพันคอ รองเท้าบู๊ตหรือรองเท้าผ้าใบ โดยขอให้นำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดของตนเองมาด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป หรืออาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนประชาชนจิตอาสาได้ที่บริเวณหน้างานในทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: ,