“เชียงใหม่” ขึ้นแท่นศูนย์กลางด้านการบำบัดออทิสติก

เตรียมดัน “เชียงใหม่” ขึ้นแท่นศูนย์กลางด้านการบำบัดออทิสติก และความผิดปกติอื่นๆ ในการพัฒนาการของเด็ก
สถาบันการแพทย์บูรณาการแห่งอาเซียน จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “ออทิสติก สเปกตรัม  

(Autistic Spectrum) และความผิดปกติอื่นๆ ในการพัฒนาการของเด็ก” รวบรวมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อบูรณาการให้เมืองเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ บำบัด และกายภาพ สำหรับผู้ป่วยด้านออทิสติก และความผิดปกติอื่นๆ ในการพัฒนาการของเด็ก ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการจัดประชุมร่วมระหว่างสถาบันการแพทย์บูรณาการแห่งอาเซียน กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า “สืบเนื่องจากการที่ปัญหาพัฒนาการผิดปกติของเด็กในหลายรูปแบบมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเด็กและครอบครัว เช่น ออทิสติกสเปกตรัม สมาธิสั้น ดาว์นซินโดรม และโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ในการดูแลแก้ไขปัญหานี้ จำเป็นต้องมีกุมารแพทย์ นักจิตวิทยา นักอรรถบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักการศึกษา และบุคลากรอีกหลากหลายสาขาที่จะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเหล่านี้ การจัดประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยแพทย์และนักวิชาการหลากหลายสาขาจากกว่า 8 ประเทศ ที่จะมาร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการวินิจฉัยแยกแยะโรคดังกล่าวและการหาสาเหตุที่นำไปสู่ความผิดปกติดังกล่าวในช่วงก่อนวัยเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก นอกจากนี้ ยังจะมีมาตรการที่จะทำให้เด็กเหล่านี้อยู่ในสังคมร่วมกับเด็กปกติ และได้รับการแนะนำให้สามารถประกอบอาชีพและดูแลตนเองได้ตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละคน”
โดยหัวข้อการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีความโดดเด่นในแง่ที่มีการนำนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรคและหาสาเหตุของการเกิดความผิดปกติมานำเสนอ เช่น ยีนส์เทส การตรวจความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ การตรวจปัสสาวะหาความผิดปกติที่บ่งชี้การขาดโปรตีนบางชนิดและแร่ธาตุ (Organic urine test) รวมทั้งวิตามินต่างๆ การตรวจอุจจาระหาความผิดปกติของแบคทีเรียในทางเดินอาหารที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การตรวจโดยใช้หลักการแพทย์ทางเลือก และการนำองค์ความรู้ใหม่ในด้าน gene therapy และ cell based therapy มาแก้ปัญหาความผิดปกติที่เกิดจากกรรมพันธู (genetic disorder)
สำหรับแนวทางอื่นๆที่มีความจำเป็นที่จะช่วยให้เด็กสามารถมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ จะมีการนำเสนอแนวทางที่น่าสนใจ ตั้งแต่ กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด การเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และนำวิธีการที่การวิจัยมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพ เช่น Elephant assisted therapy และ hippo therapy รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้มีการให้บริการอยู่แล้ว
การประชุมครั้งนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐละเอกชนหลายแห่ง เช่น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิและหน่วยงานภาคเอกชนหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาเรื่อง Autistic และความผิดปกติอื่นๆ ในการพัฒนาการของเด็ก
โทร 081 952 2790 (อ.ทัศนีย์)
Institute of Asean Integrative Medicine (IAIM)
43 Thai CC Tower, 19th Fl, Room 191, South Sathon rd., Yanawa, Bangkok 10120 Tel. +6620683546

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , ,