“เชียงใหม่ฮอลล์” มุ่งรักษามาตรฐานตามระบบ ISO 20121 การจัดการงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืน

“เชียงใหม่ฮอลล์” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายใต้การบริหารของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอยู่เสมอ  ยึดการบริหารตามระบบ ISO 20121 มาใช้ในการจัดการกระบวนการจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืนให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ที่ตั้งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนการบริหารผ่านกระบวนการที่ชัดเจนอย่างสม่ำเสมอ จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20121 (Event Sustainability Management System) จาก บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด อย่างต่อเนื่อง

ระบบ ISO 20121 เป็นมาตรฐานการจัดการงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืน และเป็นการบริหารที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจการจัดงานอีเว้นท์โดยเฉพาะ มีนโยบายคุณภาพ  คือ

  1. โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม
  2. ลดและควบคุมปริมาณขยะ
  3. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด
  4. ใส่ใจความปลอดภัย

จากนโยบายมาตรฐาน ISO 20121 ไม่เพียงแต่สร้างผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างการมุ่งเน้นภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการ “เชียงใหม่ฮอลล์”  อีกทั้งยังสะท้อนความเป็นมืออาชีพในเวทีโลกอย่างเด่นชัดอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , ,