เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในช่วงปิดเทอม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้วย

นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงที่ว่างจากการเรียน ในโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน ให้ได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริง ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ และเรียนรู้โลกอาชีพในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังเรียนจบ ตลอดจน ยังทำให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างการเรียน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้วย

สำหรับ ลักษณะงานที่นักเรียน/นักศึกษาสามารถทำได้ อาทิ งานในกิจการขายสินค้าและบริการลูกค้า , งานวิจัยตลาด , งานร้านอาหาร , งานห้างสรรพสินค้า , งานบริการในร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า ซึ่งต้องเป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย โดยห้ามทำงานในสถานที่เล่นการพนัน , โรงฆ่าสัตว์ , สถานเต้นรำ , ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ เป็นต้น หากนักเรียนนักศึกษา หรือสถานศึกษาใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2622 และ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2744-6 ต่อ 25 ทุกวันเวลาราชการ หรือ โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, เยาวชน