สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน เตือนให้ลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้ระยะเวลาและออกแรงมาก และควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น
ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศในวันนี้ (19 มี.ค.61) อยู่ในสภาวะปกติ ซึ่งตรวจพบค่าฝุ่นละอองไม่เกินค่ามาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 118 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยก่อนหน้านี้มีค่าเกินมาตรฐานตั้งแต่วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงสภาวะหมอกควัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง ในกลุ่มคนปกติทั่วไป ควรลดหรือจำกัดกิจกรรมนอกอาคาร ที่ใช้ระยะเวลาและออกแรงมาก สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กต่ำกว่า 5 ปี หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย เช่น โรคทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ควรงดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคาร ที่ใช้ระยะเวลาและออกแรงมาก หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นและควรปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้าน (Clean Room) หมั่นสังเกตอาการโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หากพบอาการผิดปกติ หายใจลำบาก /คลื่นไส้ /เหนื่อยง่าย ควรรีบพบแพทย์
นอกจากนี้ ได้ขอให้ประชาชนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่บริเวณพื้นที่อยู่อาศัย ด้วยการรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า หรือพ่นละอองน้ำบนหลังคาที่อยู่อาศัย และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามนโยบาย  “51วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 เพื่อลดการเกิดหมอกควัน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-211-048 ต่อ 124 หรือ สายด่วน 1669
 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ