วันที่ 2 จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นวันที่ 2 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาสังคมให้น่าอยู่

วันนี้ (22 มี.ค. 61) ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานหลวงที่ 1 ร่วมกับ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1, 2, 3 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, กำลังพลจากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ 2 โดยได้ขุดลอกคูคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช เก็บเศษขยะ จัดระเบียบสายไฟฟ้า ทาสีสะพาน 4 จุด ทำความสะอาดถนน/เดินเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน 2 ฝั่งคลองแม่ข่า ตั้งแต่บริเวณสะพานหลวงที่ 11 หน้าโรงพยาบาลลานนา ถึงสะพานป่าตัน และบริเวณประตูน้ำโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ถึงแยกข่วงสิงค์ ระยะทางทั้งสิ้น 104 เมตร ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ให้สวยงามสะอาดหน้าอยู่ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้สังคมน่าอยู่ และเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยแผนกิจกรรมจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคมนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,