รพ.ลานนา มอบใบประกาศเกียรติคุณ ในรางวัลขวัญใจการให้บริการประจำปี 2560

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ รพ.ลานนา, นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ รพ.ลานนา มอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกรางวัลขวัญใจการบริการ ประจำปี 2560 จำนวน 13 ท่าน ได้แก่ คุณจิรสุดา แสนชนะศึก, คุณพรทิพย์ สัครพันธ์, คุณวรนันท์ จันทร์ทิพย์, คุณพรปรีณ์ ยศยิ่ง, คุณบุณยอร อริยฉัตรถาวร, คุณศิริวรรณ พุ่มพันธ์วงค์, คุณเจนจิรา ศรียาบ, คุณกัลยาณี ญาณวุฒิ, คุณธีรภรณ์ ทะขัด, คุณพัชราภรณ์ ไชยมงคล, คุณสิริกานต์ ตุมมาราช, คุณปิยธิดา คำอ้วน, คุณดาวประกาย อิ่นคำ ที่ได้ปฎิบัติงานดีเด่นด้านการบริการผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร C เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด
คำค้น: , ,