รพ.ลานนา ต้อนรับคณะดูงานมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลลานนา ต้อนรับคณะดูงานมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 : นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ พร้อมทีมหัวหน้าแผนกต่างๆ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม โครงการอบรมการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน นำโดย รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิ…ทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับ HA (Hospital Accreditation)

โรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA โดยทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. แสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ที่ตระหนัก และให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลลานนา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความ พึงพอใจในการบริการ และความปลอดภัยในการรักษาสูงสุด จึงได้เริ่มพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลลานนา จนผ่าน มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับ HA (Hospital Accreditation) มากว่า 4 ปีแล้ว

โดยกลุ่มคณะผู้มาดูงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายการแพทย์ทุกสาขา มีวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.)นี้ เพื่อสร้างนักบริหารองค์กร มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ และมีบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกันรับใช้สังคม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด