มหกรรมท่องเที่ยว วิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 61

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมท่องเที่ยว วิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 61” โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อสร้างโอกาส ช่องทางการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป/หัตถกรรม เกษตรผสมผสาน และ การบริการคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของเกษตรกร กลุ่ม สถาบันเกษตรกร แก่ นักท่องเที่ยว ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม
คำค้น: