พิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “คนกับช้าง” เนื่องในวันช้างไทย

คุณกิตติพงษ์ สิปิยารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “คนกับช้าง” เนื่องในวันช้างไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ชาวไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยและก่อให้เกิดความร่วมในการอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่กับชาติไทยไปในตัว ซึ่งช้างถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติไทย พบกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกคนรักช้างมากมาย อาทิ นิทรรศการแสดงภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ คนกับช้าง, การมอบรางวัลผู้ชนะในการประกวดถ่ายภาพ, กิจกรรม workshop ทำกระดาษขี้ช้าง, เสวนาหัวข้อ “ช้างไทยในอดีต ปัจจุบัน อนาคต” พร้อมรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากชมรมปางช้างกับการตอบคำถาม “108 คำถามช้าง” พบกันบริเวณ ชั้น 3 หน้า education zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, สังคม