ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน Earth Hour 2018 ที่ โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่

โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับทุกปี โดยจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน “Earth Hour 2018” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

กิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน “Earth Hour 2018” เป็นโครงการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในกว่า 187 ประเทศทั่วโลก โดยโรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่ ได้ทำการลด และ ปิดไฟ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในโรงแรมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนให้ประชาชนมีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ช่วยแก้ไขและบรรเทาสาเหตุภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งเชิญชวนลูกค้าและแขกผู้มาพักให้ร่วมจุดประทีปแสดงสัญลักษณ์ 60+ Earth Hour 2018 ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: บันเทิง
คำค้น: