“Chula North Expo 2018” ตอบแทนสังคมชาวเหนือในวาระ 100 ปีจุฬาฯ จัดกิจกรรมที่เซ็นทรัลฯ แอร์พอร์ต 9-11 ก.พ. นี้

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ จัดแถลงข่าวการจัดงาน “Chula North Expo 2018” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ธีมงาน “Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน” เพื่อชาวเหนือ โดยรายรับที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้ว ทางสมาคมฯ จะทำการจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในเขตภาคเหนือต่อไป โดยมี คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ เป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งงาน “Chula North Expo 2018” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กล่าวว่า “ขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ และประชาชน นักศึกษา นักเรียน มาร่วมงาน “Chula North Expo 2018” ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา, Talk Show, บรรยาย 3 วัน 3 หัวข้อ ปันคิด อยากเห็นภาคเหนือเป็นอย่างไร? (พัฒนาเมืองเหนือ ให้ smart แบบเหนือๆ) สุขเกษียณ สุขเกษม ในสังคมผู้สูงอายุ Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจจากผู้มีชื่อเสียง ประเทศไทย 4.0 เดินหน้าอย่างไร? และนิทรรศการร้อยเรื่องราวชาวจุฬาฯ นำเสนอประวัติและกำเนิดจุฬาฯ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจุฬาฯ ประวัติสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ”

“Chula North Expo 2018” ในธีมงาน “Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน” เพื่อชาวเหนือมีกิจกรรมในวันแรก เริ่มด้วยพิธีเปิดงานโดยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวทีเสวนาด้วยการเชิญผู้ว่า 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นนิสิตเก่าจุฬาฯขึ้นพูดในหัวข้อ “ผู้ว่า Forum” มี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นสลับด้วยการแสดงดนตรีจากนิสิตนักร้องวงซี ยู แบนด์ โดยน้องๆนักร้องเพลงประสานเสียงและนักดนตรีจะอยู่ด้วยกันในงานตลอดสามวัน

   

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ