โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า ฉลองครบรอบ 130 ปี

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาส ครบรอบ 130 ปี พร้อมด้วยแต่งตั้งนายแพทย์มาโนช  เล้าวงค์ เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยจะมุ่งมั่นรักษามาตรฐานด้านวิชาชีพทางการแพทย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือให้ทันสมัย

ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหาชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ ศจ.สมชิด หัวหน้า ประธานกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เป็นประธานพิธีนมัสการพระเจ้า ณ ห้องนมัสการ Edwin B. McDaniel โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เนื่องในโอกาสโรงพยาบาลแมคคอร์มิคครบรอบ 130 ปี พร้อมพิธีแต่งตั้ง นายแพทย์มาโนช เล้าวงค์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยมี คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย กงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่, กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ พร้อมพิธีวางศิลารากอาคารหอพักแพทย์ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านหลังหอพยาบาล

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครบรอบโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 130 ปี เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา โดยได้ให้บริการรักษาพยาบาลทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มโรค อาทิ อายุรกรรม, สูติกรรม, กุมารเวชกรรม, ศัลยกรรมประสาท, จักษุคลินิก, การผ่าตัดสมอง, เคมีบำบัด กายภาพบำบัด และให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิญญาณ เป็นต้น โดยจะมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาชีพทางการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาให้ทัดเทียมทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น ด้านองค์ความรู้ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองความเชื่อมั่นของประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่ไว้วางใจใช้บริการต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ