เปิด กาดแม่โจ้ 2477 ณ แม่โจ้มอลล์ ม.แม่โจ้

ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ อธิบดีกรมการค้าภายใน รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ แขกผู้มีเกียรติในงานเปิด กาดแม่โจ้ 2477 ณ แม่โจ้มอลล์ ม.แม่โจ้

กาดแม่โจ้ 2477 เป็นยุทธศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำการถ่ายทอดเทคโนยี่ แล้วเปิดให้เกษตรกรและชุมชนจาก 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ใช้กระบวนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว จนถึงแปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำปลายน้ำ นำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ นม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยของนักวิจัย นักศึกษาโครงการปลูกผัก แลก ค่าเทอม มาจัดจำหน่ายแก่ผู้บริโภค ในราคาที่เป็นธรรม

กาดแม่โจ้ 2477 เป็นตลาดของกลุ่มเกษตรกร อาหารปลอดภัย จัดโดย ม.แม่โจ้ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เกษตรกรเครือข่ายและชุมชน วันที่ 16-19 กพ. ณ.แม่โจ้มอลล์ (ใกล้ที่ทำการไปรษณีย์เดิม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, การเกษตร, กิจกรรม