เปิดแล้ว “อุตสาหกรรมแฟร์ 2018” ที่เชียงใหม่ 2-11 ก.พ. 61

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ “อุตสาหกรรมแฟร์ 2018” ยกขบวนนำเทคโนโลยีเครื่องจักรทันสมัยมาจัดแสดง ให้ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนนำไปต่อยอด พร้อมคาราวานสินค้าคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมเปิดงาน และ นางสาวจงรักษ์  รัตนสะอาด  ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ถ.ทุ่งโฮเต็ล ท่ามกลางแขกบุคคลสำคัญที่มาร่วมงานมากมาย งาน “อุตสาหกรรมแฟร์ 2018” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาวจงรักษ์ รัตนสะอาด ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1, ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1 (BOI) , ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ สมาคมผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนภาคเหนือ ได้ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้า “อุตสาหกรรมแฟร์ 2018” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

งานอุตสาหกรรมแฟร์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เป็นเวทีการค้าที่สำคัญของภาคเหนือที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการจากส่วนกลางและกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน อันนำไปสู่โอกาสทางการค้าการลงทุน ปีที่ผ่านมางานอุตสาหกรรมแฟร์ มีเงินสะพัดและยอดจำหน่ายภายในงานจำนวนกว่า 36,000,000 ล้านบาท และยังมียอดสั่งซื้อเพิ่มหลังจากเสร็จงานแล้ว สำหรับการจัดงานในปีนี้ ตลอดทั้ง 10 วัน คาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาโรงงาน

“ภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์ นอกจากการจำหน่ายสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า สินค้าจากเครือสหพัฒน์ฯ แล้ว ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือ ที่ส่งออกสินค้าจำหน่ายไปทั่วโลกจะนำสินค้าคุณภาพส่งออกมาให้ผู้เข้าชมงานได้ชิมและเลือกซื้อในราคาพิเศษ รวมถึงการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการกลุ่ม Startup ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ที่มีหน่วยงานให้คำปรึกษาภายใต้ UNIT 1C หรือ Unit IPC 1 Connection ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปติดต่อขอรับบริการได้” นางสาวจงรักษ์ รัตนสะอาด กล่าวเพิ่มเติม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, นโยบายการเมือง, เศรษฐกิจ