มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการแข่งขัน “การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการแข่งขัน “การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3” (CMU-Chiang Mai University 2018) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ บริเวณหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน “การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3” (CMU-Chiang Mai University 2018) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะต่างๆ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่าและชุมชน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย รวมทั้ง เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และนำรายได้ส่วนที่เหลือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

โดยในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมากและเต็มภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงของการเปิดรับสมัครวันแรก ซึ่งมีจำนวนนักวิ่งรวมทั้งสิ้น 5,537 คน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1)ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร 2)ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร 3)ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 4)ประเภทเดิน-วิ่งการกุศล (Fun Run) ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทละ 1 รางวัล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กีฬา, สุขภาพ