พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิจิตรธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสันกลาง อดีตเจ้าคณะตำบลป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิจิตรธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสันกลาง อดีตเจ้าคณะตำบลป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 7 ก.พ.2561 ที่วัดสันกลาง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ที่เมรุชั่วคราวในวัดสันกลาง ได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิจิตรธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสันกลาง อดีตเจ้าคณะตำบลป่าไหน่ เขต 1 มีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว นำข้าราชการประชาชนเข้าร่วมประกอบพิธี ได้มีพระสงฆ์ข้าราชการและประชาชนเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากกว่า 2,000 คน

ในช่วงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิจิตรธรรมาภินันท์ ทางญาติได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิจิตรธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าคณะตำบลป่าไหน่ เขต 1 ณ เมรุชั่วครามวันสันกลางครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้

 

หากความหมายทราบโดยญาณวิธีใด ถึงดวงวิญญาณของพระวิจิตรธรรมาภินันท์ได้ด้วยประการใดในสัมปรายภาพ คงจะมีความปลาบปลื้มโสมนัส และซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติคุณอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นญาติ ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูลไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรศิริมงคล แก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูลตลอดไป

ช่วงพระราชทานเพลิงศพ ได้มีเทวดาเป็นผู้จุดชนวนพลุไฟเข้าไปในปราสาท ได้มีประชาชนสนใจจำนวนมากกล่าวคำว่า สาธุ จากนั้นจากนั้นเทวดาได้ลอยลงไปจุดพลุชนวนเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ

สำหรับประวัติพระครูวิจิตรธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสันกลาง อดีตเจ้าคณะตำบลป่าไหน่ เขต 1 ชื่อเดิมนายอินหวัน บุญญาติ เกิดวันที่ 22 เม.ย.2494 เป็นบุตรของนายอุปรี มารดาชื่อนางสม บุญญาติ เกิดที่บ้านเลขที่ 35 หมู่ 5 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ บรรพชา วันที่ 4 มิ.ย.2506 พระอุปัชฌาย์คือพระครูอินทจักรวิมล วัดบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว ต่อมาอุปสมบทวันที่ 29 มี.ค.2516 ที่วัดสันปอธง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว สมณศักดิ์สุดท้าย เป็นเจ้าคณะตำบลป่าไหน เขต 1 ซึ่งพระครูวิตรธรรมาภินันท์ เป็นพระนักพัฒนาสร้างวัตถุถาวรในวัดทั้งหมด ล่าสุดได้สร้างพระธาตุมงคลวิจิตร เป็นถาวรวัตถุสุดท้าย จนมรณะภาพ ด้วยอายุ 65 ปี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม