ผลการประกวดนางงามบุปชาติเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ผลการประกวดนางงามบุปชาติเชียงใหม่ ประจำปี 2561


– นางงามบุปผชาติประจำปี 2561 ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 16 น.ส.ภัสสร บุษดี จากสถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 3 น.ส.บัณฑิตา ชัยมา จากสถาบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 17 น.ส.สุจารี กาญจนกฤต จากสถาบัน ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

– และขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข 13 น.ส.นาตาลี สุกีอุระ จากสถาบัน ร.ร.ปริ้นส์รอยแยล์วิทยาลัย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สตรี, สังคม