ประมูลทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะบรรทุก (ปิคอัพ) ครั้งที่ 4

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะบรรทุก (ปิคอัพ) ครั้งที่ 4 หมวดอักษร ยก “ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ ก้องเกียรติเกรียงไกร” จำนวน 301 หมายเลข ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะบรรทุก (ปิคอัพ) ครั้งที่ 4 หมวดอักษร ยก “ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ ก้องเกียรติเกรียงไกร” จำนวน 301 หมายเลข ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2561 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาง www.tabienrod.com ทั้งนี้ผลการประมูลป้ายเลขสวยรถกระบะบรรทุกที่ผ่านมา ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2558 อักษร ผษ ได้เงินเข้ากองทุน กปถ. ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 1,659,444 บาท ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2559 อักษร ผห ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 1,487,515 บาท ครั้งที่ 3 เมื่อปี 2560 อักษร ผอ ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 2,344,916 บาท ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 คาดว่าจะได้รายได้ไม่น้อยกว่า 1,200,000 บาท

สำหรับ ผู้ที่สนใจขอเชิญลงทะเบียนโดยใช้หลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ) และหนังสือมอบอำนาจ(กรณียื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานขนส่ง โดยที่ไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง) การลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ในวันและเวลาราชการ หากในกรณีลงทะเบียนแล้วลืม Username และ password ผู้ลงทะเบียนต้อง SMS ส่งข้อความชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไปยังหมายเลข (098) 098 1111 จากนั้นระบบจะแจ้งกลับมายังผู้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งทันที

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, เศรษฐกิจ