นักท่องเที่ยวจีนแห่เที่ยวเชียงใหม่ ตรุษจีนนี้สายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินแล้วเกือบ 90 เที่ยว ในเส้นทางใหม่ 6 เส้นทาง

นักท่องเที่ยวจีนแห่เที่ยวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นเมืองยอดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยตรุษจีนปีนี้มีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินแล้วเกือบ 90 เที่ยว ในเส้นทางใหม่ 6 เส้นทาง ขณะที่เที่ยวบินประจำมีเส้นทางให้บริการบินตรงไปยังจีนถึง 14 เส้นทาง


นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดในเทศกาลตรุษจีนของชาวจีน มีสายการบินต่างๆ ขอเพิ่มเที่ยวบินจำนวนทั้งสิ้น 88 เที่ยวบิน ใน 8 เส้นทาง โดยมีเส้นทางใหม่ที่ไม่ใช่เส้นทางบินประจำ 6 เส้นทาง ได้แก่ ชิงเต่า หนานซาง เยียนไถ ซีอาน เวินโจว และเหอเฟย์ ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุดคือ สายการบินไชน่าอีสเทอร์น แอร์ไลน์ จำนวน 50 เที่ยวบิน สายการบินแอร์ไชน่า จำนวน 12 เที่ยวบิน สายการบินนิวเจน จำนวน 12 เที่ยวบิน และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จำนวน 14 เที่ยวบิน ประมาณการผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจำนวน 13,200 คน นอกจากนี้ยังมีสายการบินประจำที่ทำการบินตรงไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และเขตปกครองพิเศษของจีนอีก 15 สายการบิน ใน 14 เส้นทาง และตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา มีผู้ใช้บริการ ทชม.เฉลี่ยวันละเกือบ 35,000 คน หรือประมาณวันละ 223 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 5 เฉพาะผู้โดยสารชาวจีนเฉลี่ยวันละ 6,000 คน


สำหรับเที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด จะทำการบินเข้าออกก่อนเวลา 24.00 น. ตามเวลาเปิดให้บริการของ ทชม.และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว ทชม.ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มอัตรา กำลัง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารภายในอาคารผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ การตรวจอาคารผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานของเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ การจัดระบบการจราจร และตรวจสอบความสมบูรณ์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งเพิ่มรอบการตรวจ FOD หรือวัตถุแปลกปลอมในเขตการบิน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการมาใช้บริการ ณ ทชม.อันจะส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติต่อไป


อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบัน ทชม.มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับ ทชม.ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่าระดับปกติ ซึ่งต้องตรวจสิ่งของและสัมภาระทุกชนิดก่อนเข้าไปในอาคารผู้โดยสาร (Terminal Screening) อาจทำให้มีแถวยาวในช่วงเวลาที่ผู้โดยสารเดินทางมาถึงพร้อมกัน หรือมีเที่ยวบินออกในเวลาไล่เลี่ยกันจึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดิน ทาง เพื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ณ ทชม.โดยอย่างน้อยควรเดินทางมาถึงสนามบิน ตามเงื่อนไขการเดินทางที่สายการบินกำหนด เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, เศรษฐกิจ