นักท่องเทียวคึกคักเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ ร่วมเปิดงานเทศกาลเชียงใหม่ไชน่าทาวน์ ครั้งที่ 16 ณ เวทีใหญ่หน้าร้ารเซเว่รอีเลฟเว่น ถนนวิชยานนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนชาวไทย เชื้อสายจีนประกอบธุรกิจ และตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ตรอกเล่าโจ้ว ถนนช้างม่อย และถนนวิชยานนท์ เป็นย่านที่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรู้จักในนาม “ย่านไชน่าทาวน์ ของจังหวัดเชียงใหม่” ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมกันจัดงาน “เทศกาลไชน่าทาวน์ เมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 16” ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ย่านธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีน ให้ขึ้นชื่อ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนจีนให้อนุชนรุ่นหลัง รักและหวงแหนให้วัฒนธรรมอันดีงามนี้ คงสืบต่อไป

ในงานได้ตั้งขบวนแห่ จากข่วงประตูท่าแพ มายังตรอกเหล่าโจ้ว ในขบวนประกอบด้วย ขบวนมังกร, ขบวนเชิดสิงโต , พร้อมด้วย นายกเทศมนตรี ตัวแทนสมาคม,ผู้อาวุโส พร้อมด้วยหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ร่วมกันเดินขบวนในครั้งนี้ด้วย ตลอดเส้นทางได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวจีน ร่วมกิจกรรมกันอย่างเนื่องแน่น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, สังคม, เศรษฐกิจ