ซีดีไอพี จัดตั้งสถาบัน ไอโอไอ มุ่งเน้นผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ดำเนินการอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการ ได้จัดตั้ง สถาบันไอโอไอ (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง) เพื่อเป็นการนำเอาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นด้านเภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหารเทคโนโลยีชีวภาพรวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการที่ต้องการมีความรู้เฉพาะทางด้านตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพ ช่องทางจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน สำหรับรูปแบบการอบรมเป็นรูปลักษณะที่แตกต่างจากสถาบันอบรมทั่วไป เพราะมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ, ผู้เข้ารับการอบรม สามารถสร้างเครือข่าย และสามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันทีหลังจากการอบรม โดยหลักสูตรนี้ ได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมูลค่าสูงต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด
คำค้น: ,