คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมวิ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “Fun-D for Smile : วิ่งเปื้อนยิ้ม”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมวิ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “Fun-D for Smile : วิ่งเปื้อนยิ้ม” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโอกาส ในการเข้าถึงการรักษาที่ดี รายได้สมทบกองทุน “ทุนเฉลิม พระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.30 น. ที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวิ่งมินิมาราธอน “Fun-D for Smile : วิ่งเปื้อนยิ้ม” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโอกาส ในการเข้าถึงการรักษาที่ดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ฯ โดยรายได้หลังจัดกิจกรรมนำไปหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุน “เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” ซึ่งได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ มินิมาราธอน ระยะทาง 9.4 กิโลเมตรและฟันรัน ระยาทาง 4.4 กิโลเมตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.เป็นสถาบันการเรียนการสอนที่รับส่งต่อผู้ป่วย ที่มีปัญหาในช่องปากและฟัน ที่มีความซับซ้อนในเขตภาคเหนือ พบว่าผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องได้รับการรักษา ที่ซับซ้อนและยากมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น เช่น การผ่าตัด การใส่ฟัน หรือใส่เครื่องมือจัดรูปหน้า ซึ่งล้วนแต่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง และทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรับบริการของผู้ป่วย จึงทำให้ผู้ป่วยเหล่านั้นขาดโอกาสในการรับการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส ได้ที่ เลขที่บัญชี 521-0-63438-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) ส่งชื่อพร้อมหลักฐานการโอนเงินเข้ามาที่ fundforsmile@hotmail.com หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ “Fun-D for Smile : วิ่งเปื้อนยิ้ม” โทร.053-944441 เว็บไซด์ www.dent.cmu.ac.th FB: Dentcmu

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, กีฬา