โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จัดงานวันเด็ก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดล้านตอง

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ นำโดยคณะกรรมการโครงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมสันทนาการหลากหลายรูปแบบ พร้อมมอบของรางวัล และของขวัญประเภทอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดล้านตอง โดยมีตัวแทนจากคณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

โรงเรียนวัดล้านตอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 130 คน ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในเขตตำบลห้วยทรายที่รองรับนักเรียนจาก 8 หมู่บ้าน เด็กนักเรียนล้วนแล้วแต่เป็นเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส และขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ทางโรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จึงได้มอบอุปกรณ์การเรียน ชุดเครื่องเขียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดล้านตอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนต่อไป

 

นอกจากนี้ ทางโรงแรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน อันสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ โรงแรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมสันทนาการที่จะช่วยให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ อีกทั้งยังสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อพัฒนาสังคมที่ได้จัดทำอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี และจะยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแขกผู้เข้าพัก พนักงานโรงแรม องค์กรพันธมิตรและคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, เยาวชน