เปิดวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยอง “วิถีจาวยองเวียงต่าก๋าน เวียง 1,300 ปี๋”

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยอง “วิถีจาวยองเวียงต่าก๋าน เวียง 1,300 ปี๋” เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ “วิถีจาวยองเวียงต่าก๋าน เวียง 1,300 ปี๋” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนผ่านกลไกความร่วมมือของภาคประชาสังคม ศิลปิน หรือชุมชนและสถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงรักษาวิถีวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ ตลอดจน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนากลไกความร่วมมือ เพื่อวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมส่งผลไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้ง ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาเป็นฐานในการขับเคลื่อนงานชุมชน

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย เช่น การสานก่ม , ทำโคมล้านนา , รีดใบตองโบราณ , การแสดงและการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ , กาดหมั้ว เป็นต้น ซึ่งเป็นการสะท้อนเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมจาวยอง นอกจากนี้ ในวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2561 อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) จะมาสอนเป่าขลุ่ยให้กับผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับ กิจกรรม “วิถีจาวยองเวียงต่าก๋าน เวียง 1,300 ปี๋” จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ที่โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม